HAMLETMACHINE

gan Heiner Müller

HAMLETMACHINE

SOMETHING IS ROTTEN IN THIS AGE OF HOPE*

Cynhyrchiad newydd Volcano ar gyfer tymor yr hydref 2019 yw addasiad gwaradwyddus Heiner Müller o Hamlet gan Shakespeare, sy’n fframio trasiedi ddomestig Hamlet o fewn cynllwynion gwleidyddol Ewrop fin nos.

Nid perfformiad cyffredin mo HAMLETMACHINE gan Volcano. Gan amlygu’n llawn cartref ceudyllog y cwmni mewn hen archfarchnad ar y Stryd Fawr, rydym yn eich gwahodd chi ar daith ryfeddol, o amgueddfa chwilfrydedd erchyll i ardd o hyfrydwch; trwy goridorau grym a phleser i ddwnsiwn malurion. Gan gymysgu perfformiad byw ac arddangosfa ryfedd gydag elfennau rhyngweithiol a synhwyraidd, mae HAMLETMACHINE yn brofiad syfrdanol, doniol a hyfryd o annifyr i gynulleidfaoedd.

Ein tasg gyntaf oedd chwalu beth oedd wedi'i adeiladu eisoes. Ar adegau, gwnaed y broses chwalu hon yn ofalus. Ar adegau eraill, byddai'r ddrama neu'r testun yn disgyn i'r llawr yn ddiofal - roedd anafiadau, a chryn dipyn o waith glanhau i'w wneud. PAUL DAVIES

Fy mhrif ddiddordeb pan fyddaf yn ysgrifennu dramâu yw dinistrio pethau. Ers tri deg o flynyddoedd mae Hamlet wedi bod yn obsesiwn i mi, felly ysgrifennais destun byr sef, Hamletmachine, lle ceisiais fynd ati i ddinistrio Hamlet. [...] Fy mhrif ysgogiad yw cwtogi pethau i lawr at yr ysgerbwd, rhwygo eu croen a'u cnawd. Yna, byddaf wedi gorffen efo nhw. HEINER MÜLLER

Radical Classic™ gan Volcano

CAST: Cecilia Crossland, Christopher Elson, Mairi Phillips, Manon Wilkinson
Crëwyd a chyfarwyddwyd gan Paul Davies
Dyluniad gan Guðný Hrund Sigurðardóttir
Cyfarwyddwr Symudiadau: Catherine Bennett
Dirprwy Dylunio: Bourdon Brindille
Rheolwr Cynhyrchu a Thechnegol: Rich Andrew
Gwisgoedd: Amy Barrett
Gwaith Coed: Eifion Porter
Testun gan Heiner Müller
Cyfieithiad Saesneg gan Marc von Henning (Faber & Faber 1995)

Hamletmachine Dogs
Hamletmachine Chris & Celi II
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education