Sut y gallwch gefnogi Volcano

Cadwch mewn cysylltiad a dewch i’r lleoliad. Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu Volcano. Y ffordd y byddem yn ei gwerthfawrogi fwyaf (a gobeithiwn y byddech chi hefyd) fyddai dod i’r lleoliad a chefnogi’r sioeau, digwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yma. Er mwyn gwybod beth sy’n digwydd gallwch:

  • wirio’r dudalen hon yn rheolaidd.
  • ein dilyn ar un o’n cyfryngau cymdeithasol (gweler waelod y dudalen hon) neu
  • gofrestru i’n rhestr bostio. Fel hyn, gallwch hefyd gael mynediad at unrhyw fargeinion neu gynigion arbennig.

Helpwch ni i godi arian. Mae Volcano yn elusen gofrestredig. Mae’n hawdd cefnogi ein gwaith drwy gyfrannu’n uniongyrchol i’n tudalen Localgiving. Neu, heb gostio unrhyw arian o gwbl, gall cefnogwyr Volcano GOFRESTRU I GIVE AS YOU LIVE. Dyma fideo sy’n esbonio sut mae’n gweithio.

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education