Y PROSIECT JYNGL TREFOL

Mae ‘Jyngl Trefol’ yn archwilio’r berthynas rhwng natur a bywyd trefol. Mewn byd mwyfwy trefol, ceisiwn ddathlu gwytnwch natur yng nghanol y dirwedd goncrit. Trwy gyfrwng collage, estynnwn wahoddiad ichi greu Creaduriaid Collage sy’n ymgorffori hanfod y thema hon.

Fe’i cefnogir gan Ymddiriedolaeth Oakdale

Cwmni Ieuenctid Volcano

Mae Cwmni Ieuenctid Volcano yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc archwilio eu syniadau, ysbrydoli’r naill a’r llall, a chanfod sgiliau newydd.

Featured-Image_SBW

Cyfiawnder Hinsawdd

Dysgwch fwy am sut mae Volcano yn ymdrechu i sicrhau gweithredu cymunedol i oresgyn newid hinsawdd a gwarchod natur.

Llogi Lleoliad

Yn ogystal â bod wrth wraidd ein cwmni cynhyrchu, mae ein lleoliad yn ganolfan gelfyddydol annibynnol ar gyfer y ddinas, yn cynnal perfformiadau, arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau gan artistiaid a chwmnïau gwadd a lleol.

RHAGOR GAN VOLCANO

Tymor Newydd 2024!
Bob Ddydd Gwener, 1pm-3pm
29 Tachwedd - 16 Rhagfyr
Wythnos ar ôl Adolygiad Buddsoddi CCC
Ar gael ar gyfer eich cymuned
Myfyrdodau ar yr Adolygiad Buddsoddi...
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education