arddangosfa sydd i ddod

Dyma’r peth newydd 8 – 22 Gorffennaf 2023

Mae Julie Ann Sheridan (1970) yn artist gweledol sy’n byw ac yn gweithio yn Llangadog, Cymru. Ers graddio o Goleg Celf Bradford yn 1992 mae hi wedi cwblhau MA mewn Rheolaeth Amgueddfeydd ac Orielau ac MFA o Brifysgol Falmouth, (dyddiad cwblhau Awst 2023). Gweler CV atodedig am ragor o fanylion. Mae hi wedi arddangos a chymryd rhan mewn cyfnodau preswyl yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn fwyaf diweddar yn y Ffindir. Yn 2022 cafodd ei sioe unigol gyntaf yn Volcano ac mae’n dychwelyd gyda chorff newydd o waith ar gyfer ei harddangosfa MFA olaf.

Mae ei gwaith newydd yn canolbwyntio ar ‘beintio estynedig’, gan weithio’n benodol gyda deunyddiau clustogwaith wedi’u hailgylchu i lywio themâu ynghylch perthnasedd ac effaith amgylcheddol dodrefn tipio anghyfreithlon.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan yr artist, www.julieannsheridan.co.uk https://linktr.ee/julieannsheridan 

Am ragor o wybodaeth a delweddau i’r wasg, cysylltwch â’r artist.

Cwmni Ieuenctid Volcano

Mae Cwmni Ieuenctid Volcano yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc archwilio eu syniadau, ysbrydoli’r naill a’r llall, a chanfod sgiliau newydd.

Featured-Image_SBW

Cyfiawnder Hinsawdd

Dysgwch fwy am sut mae Volcano yn ymdrechu i sicrhau gweithredu cymunedol i oresgyn newid hinsawdd a gwarchod natur.

Llogi Lleoliad

Yn ogystal â bod wrth wraidd ein cwmni cynhyrchu, mae ein lleoliad yn ganolfan gelfyddydol annibynnol ar gyfer y ddinas, yn cynnal perfformiadau, arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau gan artistiaid a chwmnïau gwadd a lleol.

RHAGOR GAN VOLCANO

29 Tachwedd - 16 Rhagfyr
Wythnos ar ôl Adolygiad Buddsoddi CCC
Ar daith yng Nghymru Haf 2023
Myfyrdodau ar yr Adolygiad Buddsoddi...
Daliwch nhw o gwmpas y ddinas!
Dydd Mercher 11:00 - 13:00
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education