Future Swansea feature

Clwb Sadwrn Storyopolis

Dydd Sadwrn 10:00 – 12:00

Mae Clwb Sadwrn Storyopolis yn ymhelaethu ar leisiau pobl ifanc trwy genres lluosog: Rhyddiaith, Barddoniaeth, Sgriptio, Drama, Comics, Byrddau Stori, a Darlunio.

Mae’r clwb yn darparu gofod diogel ac anogol i bobl ifanc ddatblygu eu lleisiau creadigol. Bydd y sesiynau wythnosol o dan ymbarél Storyopolis yn cysylltu â digwyddiadau rheolaidd presennol – h.y., dosbarthiadau dawns, y grŵp theatr a gynhelir yn Theatr Volcano.

Mae yna fentoriaid ysgrifennu a chreadigol ymroddedig i ddatblygu syniadau, naratif, plotio a thechnegau adrodd stori. Rydym yn gobeithio creu gofod lle gall pobl ifanc ddod i ddatblygu syniadau stori, ysgrifennu a thynnu llun ac os ydyn nhw eisiau, dim ond darllen!

Byddwn hefyd yn darparu gofod llyfrgell fechan gyda llyfrau sy’n adlewyrchu amcanion y Clwb Sadwrn – Datblygu Llais Creadigol. Bob wythnos byddwn yn eu cyflwyno i Awduron, Darlunwyr, Animeiddwyr, Cerddorion a Beirdd – trwy sioeau ac adrodd, gweithgareddau a darlleniadau llyfrau. Am ragor o wybodaeth neu i gadw lle yn y sesiynau, cysylltwch â: saturdaystoryclub@volcanotheatre .co.uk

Hyd yn hyn, mae’r clwb wedi bod yn llwyddiant ysgubol, a darparwyd amrywiaeth o brofiadau gwahanol.

Mae’r rhain wedi cynnwys: Posteri’r Ddraig Goch gyda Tom Docherty. Hunan-bortreadau haniaethol gyda Bill Taylor-Beales. Sloganau hinsawdd a chrysau-t gyda Laura Reynolds. Nodau tudalen personol gyda rheolwr y clwb Elissa Evans. Prif bypedau gyda Lucy Donald.

Mae gennym ni lawer mwy wedi’u trefnu, ac a wnaethom ni sôn ei fod i gyd AM DDIM!

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education