Grŵp Menywod

Cwrdd bob dydd Gwener yn Volcano

Dydd Gwener 13:00 - 14:00 (Heblaw Hanner Tymor)

Grŵp merched yn Volcano, mewn ymateb i’r galw am weithgareddau cymdeithasol rhad ac am ddim i fenywod yn y Stryd Fawr. Lle i gyfarfod, siarad, trefnu, gorffwys, dianc, creu. Rhydd i fynychu. Croeso i bawb. Darperir te / Coffi / Bisgedi / Ffrwythau. Croeso i blant. Bydd aelodau yn penderfynu ar raglen o weithgareddau.
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education