Ein gwaith
  • Rydym yn cynhyrchu cynyrchiadau theatr gwreiddiol, digwyddiadau yn benodol i safleoedd a phrosiectau creadigol.
  • Rydym yn teithio gyda chynyrchiadau theatr ledled Cymru, y DU ac ar draws y byd.
  • Rydym yn ymchwilio, datblygu a phrofi syniadau i’w perfformio.
  • Rydym yn addysgu ac ysbrydoli drwy ddosbarthiadau meistr, cyfleoedd preswyl a grwpiau ieuenctid.
  • Rydym yn comisiynu gwaith gan ysgrifenwyr, artistiaid gweledol, dylunwyr a gwneuthurwyr ffilmiau.
  • Rydym yn trefnu digwyddiadau sy’n dod ag artistiaid a chyfranogwyr eraill ynghyd.

Rydym yn cynnal a chefnogi gwaith teithiol a digwyddiadau cymunedol yn ein lleoliad yn Abertawe.

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education