Hires

LLOGI

Noder bod llogi’n cael ei adolygu’n barhaus oherwydd COVID-19. Rydym yn ail-agor yn raddol, ond nid yw rhai gweithgareddau’n bosibl eto. Mae capasiti wedi ei leihau ar gyfer pob ardal tra bod cyfyngiadau COVID yn parhau. Codir TAW ar bob llog. Bar trwyddedig ar gael. Mae marchnata a gwerthu a chymorth sylfaenol wedi’u cynnwys ar gyfer llogi digwyddiadau ac arddangosfeydd.

BAR YR ORSAF

Bar
Bar2
Bar3

Lle mawr i ddigwyddiadau gyda bar, sydd hefyd yn gallu gweithredu fel oriel. Addas ar gyfer digwyddiadau a lansiadau, sgyrsiau, cyfarfodydd a pherfformiadau anffurfiol. Rhoddir prisiau wrth ymholi. Cyfraddau dyddiol neu hanner diwrnod ar gael. Te/coffi ar gael.

ORIEL GLAN MÔR*

seaside gallery
gallery3
gallery2
gallery1

Oriel fawr ag waliau gwyn, a golau naturiol a fflworoleuol. Byrddau/plinthiau ar gael. Mae hwn yn lle hyblyg a deniadol sy’n addas ar gyfer arddangosfeydd, digwyddiadau a derbynfeydd/lansiadau. Mae’r oriel yn gweithredu yn ôl trefn DIY – mae artistiaid yn gosod eu gwaith eu hunain a gallant osod y lle a’r dodrefn i gyd-weddu â nhw. Gallwch beintio a/neu sgriwio ffitiadau i mewn i waliau’r oriel, ond disgwylir i chi adael yr oriel fel ag yr oedd pan gyrhaeddoch. Mae blaendal difrod ddychweladwy yn daladwy wrth logi Arddangosfeydd yn ogystal â’r tâl llogi. Mae staffio ar gyfer derbyniad gyda’r nos wedi’i gynnwys yn y gost logi. Rydym yn codi comisiwn o 20% ar y gwaith celf a werthwyd drwy’r arddangosfa ac yn derbyn taliadau arian parod. *Nid yw ar lan y môr mewn gwirionedd.

THEATR Y BYNCER

Bunker4
bunker2
bunker1

Gofod theatr mawr, hyblyg, tywyll ond atmosfferig gyda seddau cwbl hyblyg. Mae’r Byncer yn berffaith ar gyfer perfformiadau, gigiau bach, gweithdai, clyweliadau, ymarferion, sesiynau tynnu lluniau neu sgrinio. Mae tua hanner y gofod yn ardal lwyfan wedi’i chodi gyda llawr pren haenog wedi’i chwistrellu, teils cywasgedig a llawr dawns wedi’i osod. Mae capasiti cynulleidfaoedd yn dibynnu ar y llwyfannu/fformat. Mae cyfyngiadau o rai seddau o ran gallu i weld y perfformiadau’n glir. Mae’r pŵer yn gyflenwad 3 cham 63amp drwy giwb pŵer Avolites. Rig goleuadau cyffredinol a system sain dau seinydd wedi’u cynnwys yn y llog. Cyfraddau dyddiol a hanner diwrnod ar gael, yn ogystal â gostyngiadau ar gyfer llogi ymarferion hirach/ymchwil a datblygu.

I weld argaeledd a/neu i drefnu llogi, cysylltwch â Volcano Hires.

Oriau agor y lleoliad yn ystod Hydref/Gaeaf 2020 Gall llogi y tu allan i’r oriau hyn arwain at gostau ychwanegol.

-Dydd Llun – gall gau oherwydd llai o staff
-Dydd Mawrth i Ddydd Gwener: 10:00am – 5:00pm – Nosweithiau a dydd Sadwrn: Wedi cau (oni bai bod yr adeilad ar agor ar gyfer digwyddiad arall, neu ac eithrio drwy drefniant blaenorol) –
-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau      

Mercedes Sprinter 310D : AR GAEL I’W LLOGI

CERBYD TEITHIO Sylfaen Olwyn Hir, Top Uchel, 6 sedd
Dimensiynau:
Hyd 6.5m | Uchder 2.7m | Lled 1.86m Dimensiynau Llwytho Mewnol Hyd 3.25m | Uchder 1.88m  | Lled 1.77m Lled rhwng bwâu olwyn 1.29m

Cyfradd Ddyddiol  £85 + TAW

Cyfradd Wythnosol £375 + TAW

I weld argaeledd a/neu i drefnu llogi, cysylltwch â Volcano Hires.

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education