Tîm ymchwil myfyrwyr Culture Connectors, 2023.

Ayushi Poll, Chen Wan, Gauri Kambli & Ammu Lekshmi

Silence Between Waves, gan Richard Chappell Dance, gyda chyfranogwyr o Abertawe. Mewn partneriaeth gyda Volcano, 2022

CYNEFIN, Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol San Joseff, 2023. Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Beastly Ongoings, gyda Ysgol Crug Glas, 2019. Prosiect Cydweithio Creadigol a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Depth of Perception gan Gary Crosby, 2019. Prosiect etifeddiaeth Creu Cymunedau Cyfoes.

Gweithdai teuluol y Pasg, 2022.

James Nash yn creu AUTOMA, Comiswn newydd Volcano, 2022.

Digwyddiad goffau Chile 9/11 gan Jose Cifuentes, 2021.

Myfyrwyr Coleg Gŵyr yn ymweld â’r oriel, 2023.

Profiad teuluol Globetrotters, 2021. Cefnogir gan Haf o Hwyl.

Where Are You Coming From. Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gweithy Rhith-Realiti Storyopolis, 2022, Cefnogir gan Garfield Weston.

Change Gonna Come, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 2022

Hamlet gan Cwmni Theatr Khaleej Aden, Yemen, 2023. Mentora gan Paul Davies.

Codi arian daeargryn Türkiye-Syria gyda Geraint Davies MP, 2023.

Gwair yn cyrraedd i’r set Sincere as Objects, 2022.

Gweithdy argraffu Grwp Dynion gyda Sarah Hopkins, 2023.

Francesca Fargion yn creu The Singingh Agony Aunt, comisiwn newydd Volcano, 2022.

Ymarfer ar gyfer Loaded, Cwmni Ieunctid Volcano, 2022

Fran Williams, artist ac aelod o staff, yn gweithio yn yr oriel, 2022

Saba Humayun a Fran Williams, What Makes a Home, 2019. Prosiect etifeddiaeth Creu Cymunedau Cyfoes.

Grwp Menywod wythnosol, 2022.

Olympiads, Cysylltu a FFynnu, 2021

Cwmni Ieunctid Volcano, Micropolis, 2019

Arddangosfa Mike Leahy a Jeff Phillips, 2021, noson agoriadol.

Beastly Ongoings, gyda Ysgol Crug Glas, 2019. Prosiect Cydweithio Creadigol a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithdy Cefnfor Globetrotters, 2021

Gweithdy Gwest Pryfed gyda Beyond Recycling, 2022

Micropolis II – The Mighty New, 2019

Taith Celf gyda Dylan Williams. Cefnogir gan IETM Local Journeys for Change.

Hamlet gan Cwmni Theatr Khaleej Aden, Yemen, 2023. Mentora gan Paul Davies.

A child is drawing a life-size character on a white wall in the foreground. Other people in the background are doing the same.

Gweithdy darlun cymeriad Storyopolis, 2022

Pat Morgan yn recordio yn Stiwdio Volcano, 2023.

Urbanites. Cydweithrediad rhwng Cwmni Ieunctid Volcano ac Arts Arkade, 2022.

Ffenestr arddangosfa brain gan Tom Docherty. Cystadleuaeth gyhoeddus ar ol y cyfnod clo, 2021.

Y newyddiadurwr John Harries yn sgwrsio ag aelodau o VYC ar set We Are Kaspar Hauser, 2021.

Gweithdy Trwsio Beiciau, Great Big Green Week, 2022

Cystadleuaeth gyhoeddus y cyfnod clo, enillyn iau, 2021.

Arwydd canopi, Volcano, Mis Tachwedd 2019.

Wales is Drowning gan Dirty Protest, 2023. Llun: Jorge Lizalde / Studio Cano

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education