Partneriaid a chyllidwyr

Prif Gyllidwyr

Cyngor Celfyddydau Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae Volcano yn gwmni Portffolio Celfyddydau Cymru – rydym yn derbyn grant bob blwyddyn tuag at ein costau a gweithgareddau craidd.

Cyllidwyr Prosiectau

Sefydliad Garfield Weston (Storyopolis)

Sefydliad Paul Hamlyn (What Makes a Home)

Derbyniodd y prosiect Mighty New “Looking Sideways: From the Future” Magic Little Grant trwy’r bartneriaeth rhwng Localgiving ac Postcode Community Trust.

Partners

Partneriaid

Grŵp Tai Coastal

Oriel Elysium

Ysgol Crug Glas

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Abertawe

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education