SurRealism2

Alicja Bronowska & Anna Zgoda - Realaeth a Swrrealaeth mewn Bywyd

Dydd Gwener 30 Hydref – Dydd Mawrth 10 Tach
Oedi oherwydd COVID-19

Artistiaid: Alicja Bronowska & Anna Zgoda

Arddangosfa gan Alicja Bronowska ac Anna Zgoda am fywyd yng Ngwlad Pwyl a phrofiadau pobl o Wlad Pwyl mewn gwledydd eraill.
Mae’n canolbwyntio ar brofiad menywod ac yn archwilio straen corfforol ac emosiynol a salwch meddwl.
SurRealism1
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education