Cymuned

o Gymru i Orllewin Affrica

Arddangosfa gan United Purpose

Ebrill 14 - 28

Mae’r arddangosfa hon yn dogfennu ac yn dathlu gwytnwch cymunedol trwy lens ffotograffwyr a storïwyr Gorllewin Affrica.

Mae unigolion o bob cefndir wedi ymateb i her y pandemig ac wedi dod yn adeiladwyr pontydd i’w cymunedau.

O ffermio ar y cyd i atebion coginio arloesol, mae cymunedau wedi codi i gwrdd â’r heriau hyn ac yn parhau i roi bwyd maethlon ar y bwrdd.

Mae cymunedau wedi addasu i greu cyfleoedd newydd i gynhyrchu a gwerthu nwyddau, i gynilo a buddsoddi arian gyda’i gilydd.

Mae’r cyfnod hwn o aflonyddwch a heriau hefyd wedi dod yn amser i gyfathrebu, arloesi a dysgu.

Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u galluogi gan grant gan Lywodraeth Cymru i ariannu prosiect ymateb brys i COVID-19 yn Nigeria, Gini, Senegal a’r Gambia. Arlunwyr lleol a dynnwyd y ffotograffau a’r fideos: Nelson Owoicho (Nigeria), Mountaga Dramé (Guinea), Maodo Malick Sall (Senegal) a Mohamed Touray (Y Gambia).

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education