Translated Text Here

Globetrotting

Globetrotting

People often come into our building and say” “What’s going on here, then?” It is a simple question, but the answer is not always so straightforward. I mean, there are pictures on the walls, so I suppose I could say we are an art gallery, but today there are sounds coming from the middle of …

Globetrotting Read More »

Living Wage Employer_CYM

Gyflogwr Cyflog Byw

Mae Volcano yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig Bydd ein hymroddiad cyflog byw yn gweld pawb sy’n gweithio i Volcano yn ennill cyflog fesul awr o £9.30 y lleiaf yn y DU neu £10.75 yn Llundain. Mae’r ddwy raddfa yn uwch nag isafswm y llywodraeth i bobl dros 25, sy’n £8.72 ar hyn o bryd. Mae …

Gyflogwr Cyflog Byw Read More »

Volcano Theatre Company

Polisi Iaith Gymraeg

Polisi Iaith Gymraeg CyflwyniadNod Volcano yw gwneud yr oes bresennol yn un ddiffiniol o ran perthynas y cwmni â’r Gymraeg a’i alluoedd o fewn y Gymraeg. Fel cwmni bach sydd â hanes Eingl yn bennaf, mae ein perfformiad yn hyn o beth wedi bod yn ansefydlog yn hanesyddol ac weithiau’n adweithiol – sefyllfa sy’n cyd-fynd …

Polisi Iaith Gymraeg Read More »

Pwy ydym ni

Pwy ydym Ni

Staff Volcano Paul Davies – Cyfarwyddwr Artistig Claudine Conway – Cynhyrchydd Gweithredol Victoria Boobyer – Swyddog Marchnata a’r Cyfryngau Sarah Dow – Swyddog Cyllid Aelodau Cyswllt Annibynnol Catherine Bennett – Cyfarwyddwr Symudiadau George Harris – Cynhyrchydd Cyswllt (Teithio) Staff y Prosiect Roz Moreton – Cynhyrchydd Creadigol, What Makes A Home a Storyopolis Tim Batcup – …

Pwy ydym Ni Read More »

Ein gwaith

Ein Gwaith

Rydym yn cynhyrchu cynyrchiadau theatr gwreiddiol, digwyddiadau yn benodol i safleoedd a phrosiectau creadigol. Rydym yn teithio gyda chynyrchiadau theatr ledled Cymru, y DU ac ar draws y byd. Rydym yn ymchwilio, datblygu a phrofi syniadau i’w perfformio. Rydym yn addysgu ac ysbrydoli drwy ddosbarthiadau meistr, cyfleoedd preswyl a grwpiau ieuenctid. Rydym yn comisiynu gwaith …

Ein Gwaith Read More »

Contact Cysylltu

Cysylltu a ni

Contact Us (Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg) Full Name | Enw Llawn* Email | E-bost* Message | Meges* GDPR Consent* Email By selecting the box below, I am agreeing to be contacted by Volcano Theatre Company. I agree that Volcano Theatre Company may keep my details on file. CAPTCHA

Volcano Theatre Company

Amdanom Ni

Amdanom Ni Mae Volcano yn gwmni theatr wedi’i leoli yn Abertawe, de Cymru. Rydym yn creu gwaith gwreiddiol sydd bob amser yn chwareus, dyfeisgar a rhyfeddol – ar ba bynnag ffurf y mae hynny. Rydym yn teithio ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Hen archfarchnad enfawr yw ein cartref yn Abertawe lle’r ydym yn …

Amdanom Ni Read More »

Scroll to Top