Klatch

Klatch Collective

03 Hydref 2020 i ddydd 16 Hydref 2020

Artistiaid: Abi Birkinshaw | Shauna Chapman | Magda Lackowska | Luke Roberts | Francesca Wilcox

Ffurfiwyd ‘Klatch’ i ddechrau gyda’r nod o ddathlu ein dulliau unigryw ein hunain o baentio cyfoes drwy arddangos gwaith sy’n ysgogi trafodaeth feirniadol am yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn baentiwr heddiw; drwy drafod, cydweithredu, cyfnodau preswyl a mannau arddangos sy’n esblygu — y diffiniad ehangaf o baentio, o baentio ar ffrâm ganfas draddodiadol, i greu cerfluniau a gwaith gosod — ein nod yw chwalu’r confensiynol, datgelu’r gwahanol berthnasoedd sy’n bodoli rhwng arferion cyfoes, a dod â llawenydd newydd i’r profiad o wylio.

2020venues
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education