Pwy ydym ni

Staff Volcano

Paul Davies – Cyfarwyddwr Artistig
Claudine Conway – Cynhyrchydd Gweithredol
Victoria Boobyer – Swyddog Marchnata a’r Cyfryngau
Sarah Dow – Swyddog Cyllid

Aelodau Cyswllt Annibynnol
Catherine Bennett – Cyfarwyddwr Symudiadau
George Harris – Cynhyrchydd Cyswllt (Teithio)

Staff y Prosiect
Roz Moreton – Cynhyrchydd Creadigol, What Makes A Home a Storyopolis
Tim Batcup – Cyfarwyddwr y Prosiect, Storyopolis

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

  • Yr Athro Keith Lloyd (Cadeirydd) – Athro Seiciatreg Glinigol a Phennaeth yr Ysgol Feddygol, Prifysgol Abertawe
  • Gavin Dudeney – Cyfarwyddwr Technoleg, The Consultants-E, a phrif diwtor NILE / Prifysgol Chichester MA mewn Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Addysg Iaith
  • Marc Jones – Uwch Reolwr Goruchwylio Cleientiaid, Barclays Partner Finance
  • Allie Symonds – Rheolwr Perthynas Busnes TG, Blake Morgan LLP
  • Elen Mair Thomas – Cynhyrchydd Dysgu Creadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
  • Yr Athro Catrin Webster – Cyfarwyddwr Rhaglen, Coleg Celf Abertawe

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education