KATE

Volcano Theatre mewn cyd-gynhyrchiad â Theatr Genedlaethol Cymru

KATE

Volcano Theatre mewn cyd-gynhyrchiad â Theatr Genedlaethol Cymru

Gan ddefnyddio rhai o straeon byrion olaf Kate Roberts fel ysbrydoliaeth, mae hwn yn waith-ar-waith sy’n portreadu darnau o’r tirwedd hwnnw y mae Kate Roberts yn craffu mor fanwl arno. Mae ei disgrifiad – barddonol weithiau – o fywyd ym mhentrefi llechi gogledd Cymru yn rhan o’r traddodiad llenyddol ‘realaeth gymdeithasol’. Anaml y mae’r dirwedd hon o ddioddefaint a gwaith caled yn chwareus o ran ei natur, ond trwy ein hymchwil a’n perfformiad gobeithiwn ddatblygu dull newydd o weld y gorffennol cyfarwydd hwn. Gan anrhydeddu athrylith Kate Roberts, rydym yn anelu at gyflwyno iaith berfformio a allai fod yn esthetig, yn feiddgar, yn brydferth a hyd yn oed yn chwareus.

Cyflwyniad o waith-ar-waith.

Sgwrs i ddilyn gyda’r artistiaid.

#TheatrGenCreuSteddfod

Awdur Cyswllt: Branwen Davies
Cyfarwyddwr: Paul Davies
Cyfansoddwr: Rhodri Davies
Cerddorion: Pat Thomas ac Ailbhe Nic Oireachtaigh
Coreograffi: Catherine Bennett
Dylunio Gwisgoedd: Cadi Lane
Dylunio Mannequin: Dili Pitt

Cast:
Iwan Garmon
Chris Hoskins
Eben James
Rebecca Smith-Williams
Manon Wilkinson

Kate
Kate
Kate
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education