Llinell Amser Volcano

2018

Gwobrwyir Paul Davies â Doethuriaeth Anrhydeddus y Brifysgol Agored am Wasanaethau i’r Celfyddydau, ac mae’n arwain dosbarthiadau meistr yng Ngŵyl Territory, Moscow.

2018

2017

THE LEITH VOLCANO

THE LEITH VOLCANO Ein cynhyrchiad mwyaf uchelgeisiol at Ŵyl y Ffrinj yng Nghaeredin hyd yma – lleoliad annibynnol, sy’n dirnod mewn eglwys nas defnyddir yn Leith. Yn cyflwyno SEAGULLS Volcano yn ganolbwynt i raglen o theatr yn yr entrychion, dawns a cherddoriaeth.

2017

2015-17

SEAGULLS

Ymddangosodd addasiad uchelgeisiol Volcano o ddrama Chekhov, SEAGULLS yn Abertawe a Taipei a gwerthodd yn llwyr yng Ngŵyl y Frinj Caeredin. *British Council Edinburgh Showcase.

2015-17

2016

Volcano yn cychwyn ar ddosbarthiadau rheolaidd i blant o dan 15 oed.

2016

2015

  • O 2016 Volcano yn cychwyn ar ddosbarthiadau rheolaidd i blant o dan 15 oed. O 2015 Gwobrwywyd Volcano a Coastal ag £200K o dan gynllun ‘Syniadau Pobl Lleoedd’ yr ACW i gynnal rhaglen tair blynedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i archwilio posibiliadau ar gyfer newid yn Stryd Fawr Abertawe a’i chymunedau. O 2015 Ffurfio Cwmni Ieuenctid Volcano. O 2015 Volcano yn symud i’r siop bwydydd rhew gynt yn Stryd Fawr Abertawe O 2015 Gwobr Celfyddydau’r A&B, Busnes a’r Amgylchedd (gyda Coastal Housing).

2015

2014-16

BLACK STUFF

Perfformiad gwreiddiol safle-benodol yn Abertawe, Caerdydd a Leith. “Sêm ddu o egni Cymreig nad oes modd ei wrthod, wedi’i rawio i gegau cynulleidfaoedd sydd ar agor, gan feibion a merched anarchaidd o ysbryd Thatcher.”Ed Robson

2014-16

2014-15

147 QUESTIONS ABOUT LOVE

 Sioe ‘cwestiwn-a-dawnsiwr’ mewn cwpwrdd, yn seiliedig ar ddrama Padgett Powel, The Interrogative Mood. Ymddangosodd yn Dance Base yng Ngŵyl y Frinj, Caeredin.

2014-15

2013

ALICE IN WONDERLAND

Pump Alice a 84 o fyrnau gwair ar daith yn ein fersiwn disentimental o glasur Lewis Carroll.

2013

2013

L.O.V.E.

Mae Volcano yn adfywio ei glasur cyffrous, athletaidd sy’n helpu i ddiffinio’r term ‘theatr’ gorfforol.

2013

2013

THE BIRTHDAY PARTY

Mis o berfformiad, hanes a dathlu i ddathlu 25 mlynedd Volcano. Buom yn twrio yn ein harchif i ddod ag antur ‘trem yn ôl’, rhyngweithiol i chi a chomisiynwyd pum perfformiad newydd gan gyfranwyr allweddol Volcano.

2013

2012

THE EMERGENCE SUMMIT Digwyddiad rhyngwladol pwysig ym maes celfyddydau rhyngwladol a chynaliadwyedd a grëwyd mewn partneriaeth a Chanolfan y Dechnoleg Amgen.

2012

2011-12

A CLOCKWORK ORANGE

‘Pum sioe arswyd yn crynhoi i iaith Burgess a ddyfeisiwyd’ The Sunday Times. Dwy daith yn y DU a dangosiad yn Theatr Arcola.

2011-12

2010

FFern Smith yn sefydlu EMERGENCE, rhwydwaith a menter artist sy’n mynd i’r afael a byw’n dda ar gyfyngedig.

2010

2009-10

1970

Cariad, gwleidyddiaeth ac Apocalypse Now. Taith o’r DU a pherfformiad safle-benodol yn Stryd Fawr, Abertawe.

2009-10

2010

SHELF LIFE

Mewn cydweithrediad a Theatr Genedlaethol Cymru a’r WNO, i’w berfformio yn llyfrgell Abertawe.

2010

2008-9

I-WITNESS

Ysbrydolwyd gan Rings of Saturn anghyffredin WG Sebald. Dwy daith o’r DU. *British Council Edinburgh Showcase.

2008-9

2008-10

UNKOWN PLEASURES

Cyfres o dri pherfformiad arbrofol a grëwyd gan fyfyrwyr a phobl broffesiynol Sefydliad Abertawe (yr Institiwt). Cyfarwyddwyd gan Marc Rees, Mr a Mrs Clark a Simon Harris.

2008-10

2008

WHAT AM I DOING HERE?

Lle’r ydym yn rhoi’r gynulleidfa mewn bws i leoliad dirgel yng Nghymru, a’u cyflwyno a rheolau absẃrd, mympwyol.2008

2007-8

A FEW LITTLE DROPS

Saith actor yn archwilio deunydd mwyaf gwerthfawr y byd. Perfformiwyd mewn set helaeth yn yr awyr agored a gynlluniwyd yn arbennig yng Nghymru, Yr Alban a Vancouver. *Fringe Sell-out Show

2007-8

2005-6

HITTING FUNNY

Sioe un dyn gan Philip Ralph, am gomedïwr ‘Stand-yp’ ar binnau. Dwy daith yn y DU. *British Council Edinburgh Showcase. *Enwebwyd ar gyfer gwobr ‘The Stage’ am Ragoriaeth Actio. Award for Acting Excellence.

2005-6

2004-5

ROMEO & JULIET

Clasur Shakespeare, ROMEO a JULIET wedi’ adfywio ar gyfer y genhedlaeth ‘teledu-realiti’. Dwy daith yn y DU.

2004-5

2003

L.O.V.E.

Taith adfywio gyda’r cast gwreiddiol i Armenia, Georgia ac Azerbaijan gyda chefnogaeth y Cyngor Prydeinig. ‘Rwy’n meddwl am weld yr adwaith cadarnhaol i L.O.V.E. yn Baku, gwylio’r grŵp hwn o bobl ifanc yn bennaf yn gadael y theatr, wedi gweld rhywbeth gwbl arloesol ar lwyfan – a’i gysylltu’n feunyddiol â Phrydain.’ Financial Times.Financial Times.

2003

2003-4

THIS IMAGINARY WOMAN

Requiem fodern. Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Fern Smith a Patrick Fitzgerald. Mewn partneriaeth â BAC. Teithiodd y DU, yr Iwerddon, a Gŵyl y Frinj, Caeredin a Malta.“Os gwnaethoch chi brofi brathiad colled chwerw erioed, bydd hon yn siŵr o greu argraff arnoch.”NME2003-4

2003-4

TALKSEXSHOW

Perfformiad newydd am ein hangerdd cyfoes am hunan-ddarganfod. Taith y DU, Gŵyl y Frinj, Caeredin a Studiobuhne Köln.

2003-4

2001-3

PRIVATE LIVES

Noel Coward. Wedi ei ddinoethi o’i hudoliaeth arferol, wedi’i leoli mewn seilam sy’n dadfeilio. Teithiodd Gymru,Lithuania, Romania, Hwngari, yr Almaen a Malta. *British Council Edinburgh Showcase..

2001-3

1999-2000

MOMENTS OF MADNESS

Drama absẃrd am gyflwr y genedl Gymreig, wedi’i ysbrydoli gan wibdaith Ron Davies ar gomin Clapham. Roedd y daith yn cynnwys The Tron, BAC a Gŵyl y Frinje, Dulyn.

1999-2000

1999-2000

MACBETH – DIRECTOR’S CUT

Cyfarwyddwyd gan Nigel Charnock. Teithiodd y DU, gan gynnwys Canolfan y South Bank a Gŵyl y Frinj Caeredin, yr Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Slovakia, Sri Lanka a Gŵyl Theatr Ewropeaidd Newydd, ym Moscow. *British Council Edinburgh Showcase.

1999-2000

1999

REVOLUTION

Gŵyl o berfformiadau, darlithoedd a dosbarthiadau meistr i actorion yn Abertawe, yn dangos ymarferwyr theatr gyfoes Volcano ac eraill , yn cynnwys Ken Campbell, Liz Lochhead, Alan Lyddiard, Jenny Sealey a Max Stafford-Clark.

1999

1998

TIME OF MY LIFE

Drama Alan Ayckbourn. *Enillydd Gwobr Partneriaid Llwyfan Barclays. Teithiodd Brydain a’r Brewhouse, Taunton.

1998

1997-2000

THE TOWN THAT WENT MAD

Drama fastardaidd Gymreig. Dyma nhw’n cau ein Under Milk Wood… felly dyma ni’n ysgrifennu un arall. Bu ar daith yn y DU, a Gŵyl y Frinj, Caeredin, Munich, Serbia, Romania, Slovakia, Albania a Kosova a Gŵyl Homo Novus, Riga.

1997-2000

1996

VAGINA DENTATA

Tair dynes a chorff dyn mewn seico-ddrama farwol, i dagu eich gwddf, gan Paul Davies. Wales, Lloegr (yn cynnwys Stiwdios Riverside) a Sbaen.

1996

1994-95

HOW TO LIVE (IBSENITIES)

Potas radicalaidd o un o weithiau diweddarach Ibsen. Bu ar daith yn y DU, Gŵyl y Fringe Caeredin, Hong Kong, Ffrainc, Macedonia, Montenegro a Serbia.

1994-95

1994/98

AFTER THE ORGY UK

Taith yn y DU, Canolfan y South Bank, a Stuttgart.

1994/98

1993-94

MANIFESTO

Yn seiliedig ar bamffled enwog iawn. Taith y DU yn cynnwys Canolfan Gelf Battersea.

1993-94

1993

Gwobr Gelfyddydau BBC Wales

1993

1992-93

L.O.V.E.

Yn seiliedig ar sonedau Shakespeare, cyfarwyddwyd gan Nigel Charnock. Darn o theatr gorfforol yn diffinio ‘genre’ sydd wedi teithio’n helaeth. Traverse, The Arches, Milan, Moscow, Argentina, Brazil, Yr Almaen, yr Iseldiroedd, yr Eidal, Macedonia, Norwy, Serbia a Sbaen. *Gwobr Theatr ‘Time Out’.

1992-93

1991-92

MEDEA: SEXWAR

Dynwarediad ffyrnig ar Euripides gan Tony Harrison. Gyda Manifesto Valerie Solanas o SCUM. Taith y DU, Gŵyl y Frinj, Caeredin, Sefydliad Celf Gyfoes (Institiwt), Ancient Odeion o Patras, Denmarc a Hong Kong.

1991-92

1990-91

V

Y sioe a sefydlodd dirnod yr ‘ôl-pync’ ar gyfer theatr beryglus. Yn seiliedig ar gerdd ddadleuol Tony Harrison. Gŵyl y Frinj, Caeredin (Netherbow), y DU a Llundain.

1990-91

1989-90

MAGBETH

Addaswyd o Strip Comic Marks & Gran/Guardian a Shakespeare i ‘ddathlu’ degawd o Thatcheriaeth. Gwnaed yn Budva, yr Iwgoslafia gynt.

1989-90

1987

Ffurfio Cwmni Theatr Volcano yn Abertawe.

1987
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education