Digital Volcano

Which Way to the Waterfall

Gweithiodd Cyfarwyddwr Artistig Volcano, Paul Davies, gyda chyfranogwyr yrŴyl Reside o Brasil dros bythefnos ym mis Mawrth, ar gyfnod hyfforddi digidol o’r enw Which Way to the Waterfall.

Yn wreiddiol, roedd Paul i fod i deithio i Recife, yn nhalaith gogledd-ddwyreiniol Pernambuco, i arwain rhaglen breswyl, ond o ganlyniad i COVID-19 gweithiodd yn hytrach gyda chyfieithwyr Portiwgaleg ac iaith arwyddion, gan ddefnyddio nifer o blatfformau ar-lein, i sicrhau bod y cyfnod hyfforddi’n parhau ar-lein.

Darganfyddwch fwy a gwyliwch rai o’r fideos…

Encounters Unknown

Lansiodd THEATR VOLCANO raglen o waith newydd a pharhaus ar gyfer y cyfnod hwn o gau oherwydd y coronafirws. ENCOUNTERS UNKNOWN oedd yr enw a roddwyd ar y rhaglen gan y cwmni.

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Volcano, PAUL DAVIES, “Mae’r holl waith yma wedi ei gyflwyno er mwyn parhau â’r ysbryd o greadigrwydd, creu ymdeimlad o gymuned ac ar gyfer y syniad, pan fyddwn yn llwyddo i ddychwelyd i’r ystafell ymarfer, efallai y gwnawn hynny gyda gwell dealltwriaeth o’n bywydau a’r lleoedd yr ydym yn byw ynddynt a’r bobl y dewiswn eu caru.”

Prif brosiect y rhaglen oedd  NOTES FROM THE INTERIOR, sef cyfres o dasgau perfformiadol a osodwyd gan Paul Davies, ac roedd croeso i unrhyw un ymateb iddynt. Bob wythnos, rhyddhaodd y cwmni dasg gyhoeddus newydd yn seiliedig ar destun, delwedd neu ryw ysgogiad arall.

YN OGYSTAL YN ENCOUNTERS UNKNOWN

The Mighty NewY Lle Gwag