Digital Volcano

Which Way to the Waterfall

Gweithiodd Cyfarwyddwr Artistig Volcano, Paul Davies, gyda chyfranogwyr yrŴyl Reside o Brasil dros bythefnos ym mis Mawrth, ar gyfnod hyfforddi digidol o’r enw Which Way to the Waterfall.

Yn wreiddiol, roedd Paul i fod i deithio i Recife, yn nhalaith gogledd-ddwyreiniol Pernambuco, i arwain rhaglen breswyl, ond o ganlyniad i COVID-19 gweithiodd yn hytrach gyda chyfieithwyr Portiwgaleg ac iaith arwyddion, gan ddefnyddio nifer o blatfformau ar-lein, i sicrhau bod y cyfnod hyfforddi’n parhau ar-lein.

Darganfyddwch fwy a gwyliwch rai o’r fideos…

Encounters Unknown

Lansiodd THEATR VOLCANO raglen o waith newydd a pharhaus ar gyfer y cyfnod hwn o gau oherwydd y coronafirws. ENCOUNTERS UNKNOWN oedd yr enw a roddwyd ar y rhaglen gan y cwmni.

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Volcano, PAUL DAVIES, “Mae’r holl waith yma wedi ei gyflwyno er mwyn parhau â’r ysbryd o greadigrwydd, creu ymdeimlad o gymuned ac ar gyfer y syniad, pan fyddwn yn llwyddo i ddychwelyd i’r ystafell ymarfer, efallai y gwnawn hynny gyda gwell dealltwriaeth o’n bywydau a’r lleoedd yr ydym yn byw ynddynt a’r bobl y dewiswn eu caru.”

Prif brosiect y rhaglen oedd  NOTES FROM THE INTERIOR, sef cyfres o dasgau perfformiadol a osodwyd gan Paul Davies, ac roedd croeso i unrhyw un ymateb iddynt. Bob wythnos, rhyddhaodd y cwmni dasg gyhoeddus newydd yn seiliedig ar destun, delwedd neu ryw ysgogiad arall.

YN OGYSTAL YN ENCOUNTERS UNKNOWN

The Mighty NewY Lle Gwag

 

 

 

 

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education