Encounters Unknown

Lansiodd THEATR VOLCANO raglen o waith newydd a pharhaus ar gyfer y cyfnod hwn o gau oherwydd y coronafirws. ENCOUNTERS UNKNOWN oedd yr enw a roddwyd ar y rhaglen gan y cwmni.

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Volcano, PAUL DAVIES, “Mae’r holl waith yma wedi ei gyflwyno er mwyn parhau â’r ysbryd o greadigrwydd, creu ymdeimlad o gymuned ac ar gyfer y syniad, pan fyddwn yn llwyddo i ddychwelyd i’r ystafell ymarfer, efallai y gwnawn hynny gyda gwell dealltwriaeth o’n bywydau a’r lleoedd yr ydym yn byw ynddynt a’r bobl y dewiswn eu caru.”

Prif brosiect y rhaglen oedd  NOTES FROM THE INTERIOR, sef cyfres o dasgau perfformiadol a osodwyd gan Paul Davies, ac roedd croeso i unrhyw un ymateb iddynt. Bob wythnos, rhyddhaodd y cwmni dasg gyhoeddus newydd yn seiliedig ar destun, delwedd neu ryw ysgogiad arall.

YN OGYSTAL YN ENCOUNTERS UNKNOWN: The Mighty New | The Empty Place

Scroll to Top