THE BIRTHDAY PARTY

Chwarter canrif o Volcano

THE BIRTHDAY PARTY

Wnaethoch chi golli’r Parti? Cysurwch eich hun gyda chopi o’n dogfen ben blwydd, INFLAMMABLE MATERIAL. E-bostiwch ni gyda’ch enw a’ch cyfeiriad ac fe fyddwn yn anfon copi atoch.

Roedd The Birthday Party yn fis o berfformiadau, hanes a dathlu ym Mawrth 2013. Aeth Volcano trwy ei archif i gyflwyno antur rhyngweithiol, adolygol i chi yn seiliedig ar ei hanes o 25 mlynedd. Gyda llu o bobl Volcano, hen a newydd, lleolwyd y prosiect yn 229 Stryd Fawr Abertawe gyda phrofiad, perfformiadau a digwyddiadau cerdded i mewn.

Birthday Party
Birthday Party
Birthday Party
Birthday Party

Inside the Volcano

Taith trwy galon y cwmni yn 229 Stryd Fawr mewn cyfres o siambrau folcanaidd rhyng-gysylltiedig wedi’u creu o archifau Volcano gan y dylunydd  Guðný Hrund Sigurðardóttir. Arddangosfa am ddim.

Perfformiad

Chwech o ddarnau wedi’u comisiynu yn arbennig gan rai o’r bobl sydd wedi gwneud y cwmni yr hyn ydyw heddiw. Cyflwynwyd mewn biliau dwbl yn 229 Stryd Fawr.

Ffilm

Dwy o nosweithiau ffilm gyda chyflwyniadau a thrafodaethau gan rai o’r artistiaid a chyfranogwyr.

Digwyddiadau

Taith gerdded i’r Mymbls a dau archwiliad o arfer theatr gyfoes.

Gweithdai

Rhaglen o weithai mewn partneriaeth gyda phrifysgolion a cholegau Cymru.

Birthday Party
Birthday Party
Birthday Party
Birthday Party
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education