THE CLOCKWORK CROW

gan Catherine Fisher

THE CLOCKWORK CROW

Rhagfyr 17-19, 21-23, 28-29

Antur aeafol gyda Volcano. Addasiad o nofel gan Catherine Fisher.

Ar ôl marwolaeth aelod olaf ei theulu, mae Seren Rhys yn disgwyl am drên mewn gorsaf drenau rewllyd, fydd yn ei chludo i’w bywyd newydd ym mhlasty ynysig Cymreig Plas-y-Fran. Yno, mae’n gobeithio gweld siandelïers disglair, socian mewn baths poeth, pwdin plwm ac wynebau cyfeillgar. A chath efallai. Munudau cyn i’r trên gyrraedd, mae dyn pryderus, gyda bysedd hir yn rhoi pecyn anesboniadwy iddi, ac yna’n diflannu i’r nos. Wrth i’r trên adael, a dim golwg o’r dyn, mae hi’n penderfynu mynd â’r parsel gyda hi. Cyrhaedda Plas-y-Fran yng nghanol nos, a’r tŷ mor iasol â’r tirlun y teithiodd hi drwyddo – yn gorlifo o alar, cyfrinachau’n cuddio ymhob man, a dim ond llond llaw o weithwyr yno. A hithau ar ei phen ei hun yn ei ystafell, mae’n troi ei sylw at gynnwys dirgel y parsel…
Mae’r antur wedi ei chreu’n arbennig ar gyfer oes yr ‘aelwydydd estynedig’, a byddwch yn teithio gydag eraill yn eich swigen drwy fyd newydd, dieithr a hudolus Seren, wrth iddi gael ei harwain gan gyfaill clocwaith annibynadwy, osgoi dod ar draws Mrs Villiers, y feistres arswydus, a chwilio am Tomos, y bachgen y tybir iddo gael ei gymryd gan y Tylwyth Teg. Ymunwch â Seren ar y platfform, sbïwch ar y gweithwyr yn y gegin, cerddwch drwy goridorau anghynnes, a theithiwch drwy ddrysleoedd a dolydd i chwilio am y grisiau aur sy’n arwain at y deyrnas hudolus…

Our class trip to the Volcano Theatre was phenomenal. I didn’t quite know what to expect but am so glad I went in ‘blind’, to truly appreciate the element of surprise that an immersive theatre provides. It was a great opportunity to see the children so engaged throughout the whole performance – literally from start to finish – they were “ooh”ing, “ahh”ing, laughing and following the story in a way I don’t think they’d have done so well in a normal theatre experience, or reading of said story. I’d look to find opportunities to have this experience with a class, again – 100%!!

Arianna Ware (Student Teacher)

Yn seiliedig ar y nofel gan Catherine Fisher
Cyfarwyddwyd gan Paul Davies
Dyluniwyd gan Guðný Hrund Sigurðardóttir
Dirprwy Dylunio Bourdon Brindille
Cyfarwyddwr Symudiadau Catherine Bennett

Cast

Christopher Elson
Lucy Havard
Elin Phillips
Geoffrey Punter
and
Eva Carver
Georgie Bo Davies
Sol Firmanty Gomes
Elena Gower
Kaija M’Lenga
Alicia O’Toole-Bateman
Taeha O’Toole Bateman
Scott Hayes

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education