THE COLONEL, THE MILLER & THE HOUSE FOR SALE

A Political Original™ | Inhospit Festival

THE COLONEL, THE MILLER & THE HOUSE FOR SALE

Darn newydd sbon o theatr a grëwyd ar gyfer gŵyl INHOSPIT yn Formentera. Dyma’r perfformiad cyntaf erioed gan Volacano ar Ynysoedd Baleares.

Caiff y sioe ei pherfformio mewn pedair iaith (Catalaneg, Saesneg, Cymraeg a Sbaeneg). Ceir cyfeiriadau yn y sioe at dirwedd ac economi’r ynysoedd, a’u melinau gwynt sydd bellach yn segur. Y prif faterion y rhoddir sylw iddynt yw pobl ar y cyrion ac ieithoedd y bobl hyn, pris torth, ac erchyllter na ŵyr fawr neb amdano a gyflawnwyd gan y Sbaenwyr yn erbyn sifiliaid ym Moroco. Mae’r ysbrydoliaeth i’r sioe mor amrywiol â Deadly Embrace gan yr hanesydd Sebastian Balfour, No One Writes to the Colonel gan Marquez a thraethawd Jonathan Franzen o 2006, House for Sale.

Mae’r perfformiad hwn yn rhan o gynllun partneriaeth a chyfnewid rhwng Volcano a dau gwmni Catalan – un yn sefydliad tebyg o’r enw C.IN.E Sineu ym Mallorca, a’r llall yn gwmni perfformio ifanc, cyffrous o’r enw Espai_F yn Formentera, lle maent hefyd wedi dechrau rheoli canolfan ddiwylliannol yn ddiweddar. Fel Volcano, mae C.IN.E Sineu yn gweithredu fel cwmni cynhyrchu a chanolfan gymdeithasol, gelfyddydol a chymunedol, gan ddod â bywyd newydd i hen sinema yn y dref y sefydlwyd y cwmni ynddi. Ei nod yw ‘cynnal, ysgogi a hyrwyddo prosesau celfyddydol, gan weithredu fel rhwydwaith gyda chanolfannau neu artistiaid eraill, yn ogystal â chreu cysylltiadau rhwng llunwyr a chynulleidfaoedd.’

Fe gafodd ein Cyfarwyddwr Artistig gwrdd â Chyfarwyddwyr Artistig C.IN.E pan dderbyniodd wahoddiad i siarad am ganolfannau creadigol trefol yn ThinkUP Culture ym Mallorca yn 2016. Daeth y cwmni o Mallorca i ymweld â Volcano yn Abertawe yn ystod haf 2017 er mwyn mynychu ein Gŵyl Codwyr Twrw (prif ddigwyddiad ein rhaglen Syniadau Pobl Lleoedd). Yn dilyn hynny, gwnaethant ein cyflwyno i Espai_F, ac fe wnaethom ninnau eu gwahodd i Abertawe am gyfnod preswyl yn 2017. Datblygodd a chyflwynodd Espai_F ‘Nautae’ yn Volcano – roedd hwn yn berfformiad dwys, trawiadol, doniol ac anarferol a gynigiwyd am ddim i gynulleidfaoedd Abertawe dros ddwy noson.  

Cefnogwyd gan y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

The Colonel, the miller and the house for sale
The Colonel, the miller and the house for sale
The Colonel, the miller and the house for sale
Colonel
Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education