Cerdded Mewn Dau Fyd

Gwyl Eilflwydd BEEP

Mae Elysium yn cyflwyno

CERDDED MEWN DAU FYD

Rhagolwg: Dydd Sadwrn Gorffennaf 30ain 3-6yp
Ar Agor Dydd Mawrth – Sad 10yb – 5yp
Arddangosfa’n parhau tan Awst 27ain

Jonathan Anderson, Keith Ashcroft, Helen Blake, Philippa Brown, Lara Davies, Lucy Donald, Tom Down,
Mark Folds, Amy Goldring, Steph Goodger, Gareth Griffith, Paul Hughes, Tim Kelly, Hetty Van Kooten,
Enzo Marra, James Moore, Sarah Poland, Jonathan Powell, Julian Rowe, Dylan Williams, Richard
Williams, Jessica Woodrow

“Mae dyn yn greadur sy’n cerdded mewn dau fyd ac yn llunio ar waliau ei ogof ryfeddodau a phrofiadau hunllefus ei bererindod ysbrydol” – Morris West

Arddangosfa grŵp yw Cerdded Mewn Dau Fyd a guradwyd gan yr arlunydd Cymreig Jonathan Powell a’i ddyfeisio gan Steph Goodger a Julian Rowe fel rhan o Wyl Eilflwydd Beep dan arweiniad oriel elysium eleni.

Mae’r weledigaeth hon o arteffactau wedi’u paentio ar hyd y gofod oriel yn adlewyrchiad dyddiau diwethaf ar y wefr o ddod ar draws ogof wedi’i phaentio am y tro cyntaf, lle mae anifeiliaid anghofiedig yn llamu allan o’r cysgodion fflachiog. Efallai am eiliad gall yr oriel ddod yn ogof.

Ffocws y sioe yw gwaith yr arlunydd cyntefig Ffrengig Iseldireg a esgeuluswyd Hetty van Kooten (1908-1958), y mae rhai o’i luniau wedi’u cynnwys yn yr arddangosfa, ynghyd ag arddangosfa fach o destunau, delweddau a phethau cofiadwy yn ymwneud â’i bywyd a’i gwaith. .

Treuliodd Van Kooten ei bywyd gwaith yn Ffrainc ac fel merch ifanc cynorthwyodd i ddogfennu’r paentiadau cynhanesyddol newydd eu darganfod yn ogof Pech Merle yn rhanbarth Lot yn Ffrainc. Wrth weithio dan ddaear, honnodd ei bod yn derbyn ysbrydoliaeth, a chyfarwyddiadau uniongyrchol hyd yn oed, o lefel uwch, gyfriniol, yn sianelu’r un egni o’r ogofâu a oedd wedi meddu ar y siamaniaid cynhanesyddol a oedd wedi ei rhagflaenu. Trwy baentio, darganfu Van Kooten fynegiant corfforol o’r egni hyn.

Mae yna rywbeth diddorol a gafaelgar am y safleoedd ogofâu cynhanesyddol a oedd yn meddiannu Van Kooten. Cafodd y rhan fwyaf o’r celf ei chreu ar adeg pan nad oeddem ni fodau dynol ar frig y gadwyn fwyd. Fe wnaeth ein cysylltiad â’r dirwedd a’r amgylchedd cyfagos helpu i’n cadw ni’n fyw a bwydo i mewn i adrodd straeon a defodau a gollwyd i amser. Bellach, ni allwn ond ceisio pigo at yr ychydig darnau sydd gennym a dyfalu meddyliau ein cyndeidiau hynafol.

Mae’r artistiaid yn yr arddangosfa hon yn cynnig ymagweddau amrywiol at eu harferion paentio wrth iddynt ymlwybro a chwilota, crafu i ffwrdd a phaentio, chwilio am ystyr mewn byd sydd ymhell oddi wrth ein cyndeidiau cynhanesyddol.

Mae’r arddangosfa hon wedi’i rhannu’n ddwy ran.

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education