Ar Lan y Môr

Rhiannon Mair

AR LAN Y MÔR

Yn deithio yng Nghymru, 2023

PERFFORMIADAU 2024

THEATR Y GLOWYR | RHYDAMAN | 06 MAWRTH 2024 | Cliciwch yma i archebu

Am y Sioe
Mam-gu a Tad-cu Rhiannon yw rhai o’r preswylwyr olaf sy’n byw ar y stryd, ar lan y môr yn Sir Benfro. O’r 19 tŷ sydd yno, mae 15 ohonynt yn dai gwyliau.

Eistedda’r ddau ger y ffenest yn y parlwr. Mae’r llanw yn troi. Mae’r bobl yn diflannu.

Beth yw dyfodol y stryd? Beth yw dyfodol ardaloedd glan mor gorllewin a gogledd Cymru? Beth yw effaith tai gwyliau ar iaith a diwylliant bro? Beth yw’r penderfyniadau anodd personol sydd ynghlwm a’r sefyllfa?

Mae Rhiannon Mair yn rhoi llais i rai o’r materion hyn mewn perfformiad iaith Gymraeg. Gyda help llawer o gerrig, cyfuna ddulliau adrodd stori aml-haenog drwy iaith a chorff.

Gwahoddir y gynulleidfa i aros am baned a sgwrs anffurfiol wedi’r perfformiad.

Cyflwynwch y sioe yn eich cymuned! Mae Ar Lan y Môr o ddiddorden arbennig i gymunedau yr effeithir gan ail gartrefi / tai haf / pobl ifanc yn gadael y gymuned. Mae Noson Allan yn helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru i lwyfannu sioeau proffesiynol yn eu hardaloedd lleol drwy ddileu’r perygl ariannol iddynt. I weld sut y gweithia’r cynllun mewn 5 cam, cliciwch yma.

Mae Ar Lan y Môr yn cael ei greu a’i berfformio gan Rhiannon Mair.

Mae Cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol i gynorthwyo grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddod a’r celfyddydau i galon eich cymunedau .

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education