Ar Lan y Môr

Rhiannon Mair

AR LAN Y MÔR

Mai 6 a 7

Performance is in Welsh. Click here for info in English.

Dyma’r trydydd perfformiad byr yn nhymor newydd Volcano, a gomisiynwyd yn arbennig yng nghyfres ‘Solo Duets for the Future’.  Caiff ei gynnal yn y Cwpwrdd yn Theatr Volcano.

Mam (Mam-gu Rhiannon, 89 oed) yw un o’r preswylwyr olaf sydd yn byw ar y stryd, ar lan y mor. O’r 18 ty sydd yno, mae 15 ohonynt yn dai gwyliau. Eistedda Mam ger y ffenest yn y parlwr. Mae’r llanw yn troi. Mae’r pobl yn diflannu.

Beth yw dyfodol y stryd, sef ei byd bach hi? Beth yw dyfodol ardaloedd glan mor gorllewin a gogledd Cymru? Sut mae tai haf yn broblematig i iaith a diwylliant bro? Ydy hyn yn bwysig?

Bydd Rhiannon yn rhoi llais i rai o’r materion hyn mewn perfformiad unigol a fydd yn cyfuno dulliau adrodd stori aml-haenog drwy iaith, corff, a thrwy ddefnyddio geiriau ar bapur.

Mae Rhiannon yn ymarferydd llawrydd ac ymchwilydd creadigol. Mae hi wedi gweithio gyda Arad Goch, The Wooster Group, Eddie Ladd ac eraill. Yn gyfredol, mae hi ar fin gweithio fel artist arweiniol i brosiect ‘Pair’ i Theatr Genedlaethol Cymru, fydd yn uno artistiaid mewn cynllun hyfforddi creu theatr drwy dechnegau dyfeisio. Mae hi’n caru archwilio hunaniaeth, Cymreictod, safle, defod, a menywod wrth greu gwaith. Mae hi wedi gweithio mewn sawl arddull, ond mae hi’n cael ei denu at greu gwaith yn bennaf drwy ddyfeisio. Mae gan Rhiannon PhD sydd yn dwyn y teitl ‘Y Capel Cymraeg, Cymdogaeth a Pherfformiad.

DYDD GWENER 6 MAI 13:00 a 17:00
DYDD SADWRN 7 MAI 13:00 and 15:00

TOCYNNAU AR EVENTBRITE

Gwefan Rhiannon Mair

Ewch yn ol i Solo Duets for the Future.

Scroll to Top