Young Volcano

Cwmni Ieuenctid Volcano

Cwmni Ieuenctid Volcano

Cwmni Ieuenctid Volcano I oedrannau 15-21. Ymdrochwch eich hun yn dychmygu a byrfyfyrio, theatr gorfforol a drama gyfoes. Byddwch yn creu eich perfformiadau eich hun fel rhan o ensemble, gyda chefnogaeth a chyfarwyddyd gan arbenigwyr theatr profiadol, ac yn cael y cyfle i berfformio’n gyhoeddus. Mae Cwmni Ieuenctid Volcano yn rhoi cyfle i bobl ifanc …

Cwmni Ieuenctid Volcano Read More »

VYC3

Volcano Ifanc

Volcano Ifanc Mae Volcano yn teimlo’n angerddol am ddatblygu creadigrwydd ymhlith ein pobl ifanc. Nod Volcano yw rhoi’r adnoddau a’r sgiliau i berfformwyr ifanc o bob cefndir allu meddwl a symud drostynt eu hunain yn hyderus a chreu eu gwaith eu hunain. Rydym yn herio pobl ifanc gyda thasgau byrfyfyrio sy’n gofyn cyfranogiad ymarferol, dychmygol. …

Volcano Ifanc Read More »

Scroll to Top