Digwyddiadau a Gweithgareddau yn Theatr Volcano

*Diweddariad Coronafeirws / COVID-19 mis Hydref 2020*

Mae ein horiel a’n swyddfa ar agor, am ychydig yn llai o oriau. Galwch heibio, dwedwch helo, a chymerwch gip ar ein harddangosfeydd rhwng 10 a 4 yn ystod yr wythnos. Croeso’n ôl!

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid i aildrefnu digwyddiadau sydd wedi’u gohirio oherwydd COVID-19. Y ffordd orau o gael y wybodaeth ddiweddaraf am Beth sydd Ymlaen yn yr oriel, ar-lein a newyddion ynghylch digwyddiad Nadolig posibl yw cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

ENCOUNTERS UNKNOWN yw rhaglen ar-lein Volcano ar gyfer y cyfnod clo.

Theatr Volcano yw Tŷ Celf dinas Abertawe yn 27-29 Stryd Fawr Abertawe, ac mae’n gartref i Gwmni Theatr Volcano. Mae’r adeilad yn cynnal perfformiadau a digwyddiadau gan Volcano, ac amrywiaeth o waith gan artistiaid a chwmnïau eraill.

Digwyddiadau a Gweithgareddau yn Theatr Volcano: